Sunt încrezător că România se apropie de intrarea în Spațiul Schengen

Salut publicarea noii Strategii privind viitorul Spațiului Schengen de către Comisia Europeană. Cu toții ne dorim un spațiu european de liberă circulație mai puternic și mai rezilient. România este un promotor activ al procesului de modernizare a acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește noile instrumente de asigurare a securității interne a UE, instrumente asumate pe deplin alături de toate statele membre.

Sunt încrezător că în perioada următoare vom face pași concreți spre adoptarea unei decizii favorabile privind aderarea României la Spațiul Schengen și, în acest sens, doresc să mulțumesc pentru susținerea constantă de care am beneficiat până acum din partea Comisiei Europene.

Cu ocazia Consiliului Justiție și Afaceri Interne de astăzi, am discutat alături de doamna Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne, și restul omologilor europeni despre buna funcționare a spațiului Schengen și consolidarea securității în fața provocărilor și amenințărilor la adresa spațiului Schengen.

România îndeplinește toate condițiile pentru aderarea la Schengen și menține la cel mai înalt nivel modul de punere în aplicare a legislației UE. Prin urmare, nu mai putem rămâne în această situație nefirească și nejustificată care trenează de foarte mult timp și care nu face decât să mențină fragmentări în funcționarea spațiului Schengen. În calitate de ministru al Afacerilor Interne am pledat constant, cu fiecare ocazie, pentru recunoașterea rolului esențial pe care România îl are în arhitectura de securitate a UE și am subliniat nevoia obținerii unui just echilibru între obligațiile pe care și le asumă fiecare stat membru UE și drepturile de care beneficiază. În fond, Spațiul Schengen este un pilon al proiectului european, fiind una dintre cele mai mari și concrete realizări ale Uniunii Europene. România dorește să facă parte din acest spațiu de liberă circulație, securitate și justiție, fiind o dorință legitimă în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

, , , , ,
Meniu