România are un rol esențial în arhitectura de securitate a Uniunii Europene

Particip astăzi, la Luxemburg, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne, organizat de Președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene.

Pe agenda acestui eveniment figurează subiecte deosebit de importante pentru securitatea internă a Uniunii Europene, precum: consolidarea mandatului Europol, reziliența entităților critice, inteligența artificială, pactul privind migrația și azilul, noua strategie privind Spațiul Schengen, cooperarea privind combaterea terorismului, COVID-19 și lupta împotriva criminalității și, nu în ultimul rând, perspectivele privind securitatea internă și implementarea interoperabilității.

Salut efortul susținut de Președinția portugheză în procesul de negociere a propunerii de modificare a Regulamentului Europol. Discuțiile intense care au avut loc în ultimele luni au demonstrat importanța acordată subiectului de către toți actorii implicați în procesul de negociere. Sunt convins că progresele prezentate astăzi vor conduce în cele din urmă la consolidarea mandatului Europol.

În ceea ce privește reziliența entităților critice, propunerea de directivă a Comisiei Europene vizează o serie de sectoare economice critice, precum energia, transporturile, serviciile bancare, infrastructurile pieței financiare, sănătatea, apa potabilă, apele uzate, infrastructura digitală, administrația publică și spațiul. Caracterul transectorial al domeniului protecției infrastructurilor critice, atât la nivel european, cât și la nivel național, necesită o abordare complexă în procesul de negociere. Apreciez intenția Comisiei Europene de a asigura complementaritatea securității entităților critice cu securitatea cibernetică, o temă abordată de propunerea de Directivă NIS 2. În acest context, este foarte importantă coordonarea sinergică a procesului de negociere, astfel încât cele două propuneri să nu se suprapună și să sporească eficiența și eficacitatea tuturor măsurilor și acțiunilor.

România salută lansarea proiectului de Regulament privind stabilirea unor reguli armonizate referitoare la inteligența artificială. Cu privire la utilizarea acestora, am apreciat atenția acordată drepturilor fundamentale în utilizarea sistemelor de inteligență artificială și am subliniat importanța găsirii unui echilibru între nevoile operaționale ale autorităților, garanțiile oferite cetățenilor și limitele impuse în utilizarea inteligenței artificiale, astfel încât să nu se aducă atingere scopului final, respectiv acela de combatere a criminalității.

În intervenția susținută pe marginea subiectului privind COVID-19 și lupta împotriva criminalității, am subliniat necesitatea dezvoltării lecțiilor învățate pe perioada pandemiei, în scopul pregătirii și creșterii rezilienței forțelor de ordine în fața unor noi crize. Totodată, am apreciat că o atenție deosebită trebuie acordată riscurilor imediate la adresa securității interne, în plină campanie de vaccinare la nivelul UE, de care infractorii pot profita.

Totodată, apreciez eforturile depuse de Președinția portugheză a Consiliului în ceea ce privește abordarea dimensiunii externe a migrației. România sprijină dezvoltarea și consolidarea de parteneriate cuprinzătoare, echilibrate și funcționale cu țările terțe, printr-o abordare unitară și coordonată la nivelul Uniunii Europene.

Nu în ultimul rând, în urma discuțiilor și consultărilor avute în marja Consiliului, am convingerea că raportul MCV de astăzi va fi unul favorabil în privința progreselor înregistrate de România în privința statului de drept și va reflecta pozitiv voința politică a Guvernului României pentru finalizarea MCV. Am remediat ceea ce s-a stricat în perioada de tristă amintire 2017-2019 și, prin urmare, putem fi optimiști în privința ridicării MCV într-un timp cât mai scurt.

, , , ,
Meniu