PNL vine în sprijinul cetățenilor care solicită acte doveditoare ale drepturilor la pensie

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, în data de 3 februarie 2016, cu majoritate de voturi, Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (Pl-x 772/2015), pe care am inițiat-o anul trecut.

Prin această intervenție legislativă am urmărit completarea cadrului legal existent în sensul în care se va permite și administrațiilor publice locale (consilii locale și județene)  să poată organiza activități ce țin de gestionarea fondului arhivistic. În acest fel, se asigură baza legală pentru acele autorități locale care și-au manifestat intenția și care dispun de resursele necesare organizării activității de gestionare a  fondului arhivistic. Mai exact, prin introducerea alin. (1) al art.3 din Ordonanța 71/2002, se oferă oportunitatea administrațiilor publice locale să  asigure servicii arhivistice, dar cu condiția autorizării acestora conform Legii Arhivelor Naționale pentru prestarea de servicii arhivistice.

Mă bucur că toate forțele politice au înțeles importanța actului legislativ si impactul pozitiv asupra populației și au dat dovadă de responsabilitate garantând astfel un drept fundamental al liberului acces al cetățenilor la informații publice.

În mod nedrept, până în prezent, acest drept a fost îngrădit, iar zeci de mii de cetățeni s-au aflat în imposibilitatea de a avea acces la acte doveditoare ale drepturilor patrimoniale de asigurări sociale. Doar la nivelul județului Sălaj peste 8000 de cetățeni s-au aflat în această situație, unde, din păcate, operatorii economici autorizați în vederea gestionării de fonduri arhivistice, în sensul prelucrării documentelor cu valoare practică pentru cetățenii interesați, nu au considerat o prioritate în a le rezolva problema. Este nepermis ca un cetățean să nu aibă acces la informații de la acești operatori economici autorizați.

Realitatea post-decembristă ne-a arătat faptul că fostele întreprinderi de stat au fost desființate sau privatizate, iar unele fonduri arhivistice au fost abandonate, altele au fost fărămițate, generând situații dificile pentru foarte mulți români care solicită acte doveditoare ale drepturilor la pensie.

Implicarea autorităților publice locale în această activitate arhivistică ar demonstra o preocupare reală față de interesul cetățenilor și ar reprezenta un pas major în vederea îmbunătățirii accesului la informații de multe ori vitale pentru aceștia.

Astfel, Camera Deputaților în calitate de for decizional a creat cadrul legal necesar implicării autorităților locale în soluționarea zecilor de mii de cereri care vizau calcularea dreptului la pensie.

, , , , , ,
Meniu