Ministrul Lucian Bode: „România nu se confruntă cu o criză migratorie”

Astăzi, am fost prezent în Parlament la invitația membrilor celor două comisii de apărare pentru a dezbate implicațiile la adresa României a fenomenului migrationist în ceea ce privește ordinea publică și siguranța cetățeanului.

Am subliniat în cadrul discuțiilor pe care le-am avut faptul că România nu se confruntă cu o criză migratorie iar presiunea migraționistă la frontierele României nu înregistrează variații semnificative, comparativ cu alte state europene. Problema migrației și azilului este una care se află în topul temelor pe agenda europeană, România fiind parte a efortului comun european de gestionare a fenomenului migraționist.

Asigurarea securității europene reprezintă un obiectiv la care România contribuie permanent printr-o implicare operațională de nivel ridicat, prin partajarea unor capabilități semnificative.

La nivel national, preocuparea structurilor MAI va rămâne orientată spre eficientizarea activităților specifice domeniului migrației ilegale, accentuându-se necesitatea analizării permanente a situației operative, ce vizează, în principal, frontiera de vest și asigurarea resurselor suficiente pentru prevenirea unor situații de risc care pot afecta climatul de ordine și siguranță publică.

Totodată, am accentuat in cadrul dezbaterior faptul că România este un stat sigur, situația fiind ținută sub control. Rolul tuturor actorilor instituționali implicați în acest demers va fi concentrat, în continuare, pe asigurarea unui mediu de viață sigur, pe acțiuni ferme atunci când situația o impune și pe protejarea comunităților afectate de acest fenomen prin activarea unui mecanism integrat pentru un răspuns articulat, eficient și responsabil.

, , ,
Meniu