La mulți ani Instituției Prefectului!

2 aprilie 2022 – 158 de ani de tradiție instituțională pusă în slujba cetățenilor!

Factor de echilibru în comunitate și garant al respectării legii, prefectul este cel care are datoria de a armoniza activitățile tuturor autorităților reprezentate la nivelul județului și de a găsi întotdeauna cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor comunităților pe care le reprezintă.

Este important ca fiecare dintre cei care ocupă aceste funcții de demnitate publică să înțeleagă rolul determinant pe care îl joacă în comunitate și să se ridice la înălțimea așteptărilor celor care i-au învestit cu această responsabilitate, dar mai ales a celor în slujba cărora se află!

Contextul geopolitic actual solicită toată atenția aparatului de stat. Este important ca toate instituțiile cu atribuții în gestionarea crizei umanitare provocate de conflictul militar din Ucraina să acționeze coordonat pentru a avea un răspuns eficient și unitar.

Multă sănătate și putere de muncă tuturor prefecților, subprefecților și angajaților instituțiilor prefectului din țară!

Este important să fie întotdeauna aproape de oameni și de nevoile acestora, pentru că doar așa vor putea să ia cele mai bune decizii pentru comunitate. Iar succesul acțiunilor lor se va reflecta în creșterea gradului de încredere a cetățenilor în instituțiile statului.

#InstitutiaPrefectului

#aproapedeoameni

, , , ,
Meniu